Luotettavaa asianajotoimintaa vuodesta 1978

Luotettavaa asianajotoimintaa vuodesta 1978

Luotettavaa asianajotoimintaa vuodesta 1978

Luotettavaa asianajotoimintaa vuodesta 1978

Perhe- ja perintöoikeus

Hoidamme kaikkia perhe- ja perintöoikeuteen liittyviä asioita.

Perheoikeus

Laadimme perheoikeuteen liittyviä asiakirjoja mm. avioehtosopimuksia. Avioeron jälkeisessä varallisuussuhteita koskevassa riitatilanteessa avustamme toista osapuolta osituksessa ja omaisuuden erottelussa. Hoidamme lasten huoltoa, elatusapua, tapaamisoikeutta ja asumista koskevia riita-asioita.

Perintöoikeus

Teemme perunkirjoituksia ja laadimme perintöoikeuteen liittyviä asiakirjoja mm. perinnönjakokirjoja. Riitaisissa perinnönjaoissa avustamme ja valvomme asiakkaamme etua.

Käräjäoikeuden määräämä pesänselvittäjä ja pesänjakaja

Toimimme käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana osituksissa ja perinnönjakoasioissa.

Yhteystiedot

Asianajotoimisto Kuukka & Tiainen Oy

Kauppakatu 18 C 27

40100 Jyväskylä


0500 673 539
asianajaja.kuukka@kuukka-tiainen.fi

www.kuukka-tiainen.fi